runner-celebrates-at-the-finish-lineSturen op resultaat

In organisaties die werken volgens de principes van Het Nieuwe Werken (HNW) krijgen medewerkers (meer) vrijheid om te kiezen waar, wanneer en hoe ze werken. Door flexplekken in open ruimtes aangevuld met concentratieruimtes, laptops voor thuiswerken en virtuele verbindingen, wordt facilitaire ondersteuning voorzien.

Bij HNW is sturen op het resultaat de maatstaf. Vrijheid en verantwoordelijkheid gaan hand in hand. Het biedt de medewerker meer flexibiliteit wat de balans werk-privé ten goede kan komen. Maar in de praktijk loopt het niet altijd van een leien dakje.

MiNDshaping geeft ondersteuning bij het implementeren van Het Nieuwe Werken, waaronder:

 • we bepalen in samenspraak met sleutelfiguren binnen de organisatie welke principes voor HNW leidend zijn en definiëren richtlijnen op maat
 • we organiseren praktische workshops om de vaak aanwezige angst en weerstand op te vangen en duidelijke afspraken te maken over de concrete invulling van de gedefinieerde principes en richtlijnen. Het belang van wederzijds vertrouwen en verantwoordelijkheidszin wordt benadrukt en we bespreken hoe we mogelijke valkuilen kunnen voorkomen
 • we bieden begeleiding om resultaatgericht en effectief te werken

Effectief werkendarts-in-de-roos

Structuur en overzicht in je werk, ruimte om je heen en in je hoofd, tijdig je deadlines halen, duidelijke afspraken maken die nagekomen worden (door jou en door anderen!), bewust ja en nee zeggen, een haalbare planning, energie, voldoening en inspirerende resultaten; dat is wat het effectiviteitsprogramma Tijd voor Effectiviteit je te bieden heeft.

De combinatie van training en coaching on the job maken de aanpak gepersonaliseerd en doeltreffend. Maak tijd voor een adempauze en investeer in een bewust effectieve werkwijze voor het leven.

Basiscomponenten van de training zijn:
 • hoe effectief je werk organiseren en plannen
 • gewenste resultaten bepalen
 • impact van gedrag op resultaten; hoe hier opbouwend mee omgaan
 • inzicht krijgen in tijdsbesteding en het belang van de bestede tijd
 • praktische aanpak en organisatie met tips en tools
 • tijdens de training wordt de basis gelegd voor een effectieve mail- en agendastructuur
Coaching on the job

Aan de hand van effectiviteitsprincipes en de individuele doelstelling van elke deelnemer:

 • optimaliseren we de effectiviteit van de werkstructuur
 • keren we ineffectief gedrag en beperkende gedachten om in ondersteunende gewoonten
 • sturen we bij op de gewenste resultaten
 • maken we de opstap naar ‘op eigen benen staan’ om te zorgen dat de effectiviteit en balans behouden blijven na de coaching

Het programma Tijd voor Effectiviteit wordt zowel individueel als voor groepen aangeboden.

Testimonials

Na een langdurige afwezigheid wegens ziekte ging ik vol goede moed terug aan de slag bij mijn werkgever. Al snel bleek dat ik een aantal opgedane gewoontes en gedragspatronen zou moeten veranderen, om niet ‘ondergesneeuwd’ te geraken in mijn nieuwe functie. Op mijn vraag stelde mijn werkgever een coach voor, Annemarieke, die me hierin zou kunnen begeleiden. Door middel van een 4-tal coaching gesprekken, heeft ze me vooral inzicht leren krijgen in mijn problematiek en voldoende praktijkgerichte tips kunnen meegeven, zodat ik vandaag een veel betere controle heb over mijn agenda, en vooral, het gevoel heb dat ikzelf degene ben die hem aanstuurt, ipv de vele andere ‘stakeholders’ waar ik dagelijks mee te maken krijg. Annemarieke heeft dus zeker een cruciale verandering mee helpen initiëren in mijn professionele leven!

Inge Bien, Learning & Development Manager IKEA Belgium

Deze cursus was een verademing… geen wollige, weinig realistische aanbevelingen maar nuttige en concrete tips die meteen invloed hebben op je manier van werken. Op een leuke en heel herkenbare manier gebracht. Ook de PDF die je nadien ontvangt met een samenvatting van de workshop is een handig gebruiksdocument.

Chantal Smeyers, Business Development Manager Sanoma

Interesse? Neem contact op: bel +32 499 10 50 60 of mail avandenboogaard@mindshaping.be